Ocenili sme najlepšie projekty grantového programu Naša Turňa a Dvorníky 2022

Zástupcovia ocenených projektov prihlásených do druhého ročníka grantového programu si v októbri slávnostne prevzali diplomy priamo z rúk riaditeľa cementárne v Turni nad Bodvou, Attilu Schullera. Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie mali možnosť prihlásiť do druhého ročníka projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít. Následne zástupcovia spoločnosti Danucem vybrali 10 najlepších projektov. Celková suma 5000 eur bola […]…

Nový grantový program Naša Turňa & Dvorníky prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 5000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2022 a získajte naň finančnú podporu. Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili druhý ročník nového grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty […]…

Grantový program Náš Rohožník opäť prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 20 000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život v Rohožníku? Prihláste ho do grantového programu Náš Rohožník a získajte naň finančnú podporu.  Obec Rohožník v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili v poradí 12. ročník grantového programu, ktorý je obyvateľom obce už dobre známy. Tradične totiž podporuje projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov Rohožníka. Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené […]…

Danucem odovzdal dotácie z programu Náš Rohožník

Danucem s obcou Rohožník aj tento rok zorganizovali grantový program pre obyvateľov, ktorí majú záujem zveľaďovať svoje okolie a komunitný život. Spoločne sa podarilo podporiť až 12 projektov, ktoré získali finančnú pomoc pre realizáciu. Pri odovzdávaní certifikátov na obecnom úrade v Rohožníku bol prítomný aj Dušan Peičić, riaditeľ cementárne v Rohožníku a Peter Švaral, starosta obce. Obaja potvrdili dôležitosť […]…

V CRH sa radi hýbeme, a preto podporujeme šport aj v lokalitách, kde pôsobíme

Minulý mesiac sa v obci Čachtice odbehol 32. ročník čachtického maratónu a CRH bolo v pozícii partnera podujatia pri tom. V meste, známom po Báthoryčke a jej hrade, sa stretlo 160 bežcov všetkých kategórií, aby si zmerali sily či skôr rýchlosť a vytrvalosť. Polmaratón sa beží uličkami mesta s maximálnym prevýšením 70 metrov, a tak nie je beh len pre tých najnáročnejších. Začína […]…

POMÁHAME KOMUNITÁM V OKOLÍ CEMENTÁRNE V TURNI

V CRH sme presvedčení, že pomáhať sa oplatí, a ak máme možnosť, vždy ju využijeme. V Turnianskej Novej Vsi sme nezaváhali a naši zamestnanci vyrazili na pomoc. Na začiatku júla pomohli naši zamestnanci pod záštitou iniciatívy riaditeľa závodu v Turni nad Bodvou na ramene rieky Bodva pri obci Turnianska Nová Ves miestnym obyvateľom doplniť úžitkovú vodu do studní, […]…

DAROVALI NAJVZÁCNEJŠIU TEKUTINU

darovanie krvi

Celkovo 35 úspešných darcov a ďalších 5, ktorí to chceli skúsiť, zoskupila tradičná Kvapka krvi v Rohožníku. Národná transfúzna služba v spolupráci s obcou Rohožník a spoločnosťou CRH Slovensko zorganizovali v Kultúrnom dome túto akciu skutočných hrdinov. Prišli skúsení starší i mladší darcovia, ale aj prvodarcovia. Medzi nimi samozrejme nemohli chýbať ani naši zamestnanci. Všetkým […]…

Rohožníku a Sološnici pomáhame s odpadom

Vedeli ste, že ročne vyprodukujeme na obyvateľa v priemere 400 kg komunálneho odpadu?  V konečnom dôsledku ide o obrovské množstvo. A my vieme, čo s ním. Najväčší podiel zmiešaného odpadu z domácností tvorí bioodpad. Preto je dôležité, aby každý čo najviac odpadu kompostoval a to buď svojpomocne alebo prostredníctvom obecného zberu zeleného odpadu. Množstvo odpadu sa […]…

Sme držiteľom národnej ceny za životné prostredie

Zlaté ocenenie nám vybojovala Turňa so svojim so svojimi skvelými výsledkami. Z iniciatívy koordinátora Európskej podnikateľskej ceny za životné prostredie (EBAE) v Slovenskej republike, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku udelila Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie už po siedmy raz. Účelom súťaže je propagácia záujmu o aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a podpora entít, ktorých […]…

Cirkulárna ekonomika v praxi: takmer sebestačný ecorec

Priestory vykurované odpadovým teplom a nižšie účty za elektrinu či plyn. To neznie zle pre nikoho, kto pravidelne platí za teplo domova či iného priestoru, ktorý pravidelne využíva. Kolegovia z ecorecu prišli na skvelý spôsob, ako využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice v ich pezinskom závode. V spoločnosti stále častejšie rezonuje téma cirkulárnej ekonomiky. Hovorí […]…