Aby sme zanechali ďalším generáciám čistejšiu budúcnosť

Naša planéta nám vysiela čím ďalej tým viac signálov na to, aby sme jej venovali zvýšenú pozornosť. Znečistenie ovzdušia a zamorenie odpadmi, ktoré ohrozujú vody a pôdu či vzduch sú jednými z najvýznamnejších faktorov, ktoré predstavujú riziko pre budúcnosť Zeme. Každý z nás však môže prispieť k tomu, aby sme túto situáciu zlepšili a zanechali našim deťom lepšie a čistejšie prostredie na život.

Ako na odpady?

Na Slovensku jeden človek vyprodukuje za rok priemerne 421 kg odpadu, čo je takmer dvojnásobok oproti obdobiu pre 15 rokmi. Väčšia časť z neho pritom končí na skládkach. Aby sme o pár rokov neskončili zavalení odpadmi, mali by sme sa zamyslieť, ako narábame s vecami. Začať pritom môžeme napríklad tým, že nebudeme nakupovať zbytočné veci, budeme si vyberať produkty, ktoré sa dajú používať opakovane a vyhadzovať len to, čo už nevieme zužitkovať.

Triedime málo – len 39 % odpadu

Najdôležitejším krokom, ako znížiť množstvo odpadu je jeho správne To je základnou podmienkou na to, aby sa dali tieto suroviny recyklovať – teda vyrobiť z nich ďalšie užitočné produkty, namiesto ich definitívneho vyhodenia na skládku. Ani by ste neverili, čo všetko je možné vrátiť znova do života. Aby mohlo byť takýchto produktov viac, musíme v triedení odpadu všetci pridať.

Menej odpadu – čistejšie ovzdušie

Možno neviete, ale odpad môže slúžiť aj ako surovina a zdroj energie pre priemysel. Dajú sa z neho vyrobiť tzv. alternatívne palivá, ktoré pri výrobe nahrádzajú uhlie. Z alternatívnych palív sa pri výrobe tvorí až o 30 až 40 % menej emisií CO2. Prispievajú tak aj k zlepšeniu kvality ovzdušia okolo nás. Odpad v podobe alternatívneho paliva nekončí na skládkach. Popolček z neho sa stane súčasťou produktu, ktorý všetci potrebujeme. A cement sa aj vďaka tomu stáva ekologickejším produktom.

Zodpovednosť výrobcov

Zvýšená zodpovednosť voči životnému prostrediu sa týka aj výrobcov. Tí by sa mali sústrediť v prvom rade na výrobu ekologických produktov, vyrobených z recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov, na udržateľné výrobné procesy a technológie, ktoré podľa možnosti nezaťažujú životné prostredie. O to sa snažíme už roky aj my v našich závodoch CRH a ecorec. Pomáhame tak, aby miesto, kde žijeme, bolo čistejšie a krajšie aj pre ďalšie generácie.

V CRH Slovensko hráme s odpadom čistú hru – pridajte sa k nám aj vy.