Cementáreň Turňa

Cementáreň v Turni nad Bodvou patrí medzi závody s najnižšou uhlíkovou stopou v Európskej únii. Chceme sa však naďalej zlepšovať a preto aktuálnym zámerom je investícia do najlepšej dostupnej technológie overenej v mnohých cementárňach po celej Európe. Modernizácia výroby prinesie ďalšie zníženie emisií CO2, čím sa podporia dekarbonizačné ciele Slovenska aj Európskej únie.

Tieto ciele naplníme aj vďaka zvýšenému podielu využívania alternatívnych palív, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií CO2 až o približne 30 % v porovnaní s použitím fosílnych palív.

Alternatívne palivá sú vyrábané z vybraných druhov odpadu pod prísnou kontrolou tak, bol využitý jeho energetický aj materiálový potenciál a zároveň nemohol spôsobovať žiadne environmentálne alebo zdravotné dopady. 

Zároveň minimalizujeme objem odpadu na skládkach a napĺňame princípy obehového hospodárstva a aj tu prispievame k plánu Slovenska v odpadovom hospodárstve, ktorého cieľom je znížiť množstvo odpadu smerujúceho na skládky z dnešných 40 % na 10 %.

Tieto ciele naplníme aj vďaka zvýšenému podielu využívania alternatívnych palív, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií CO2 až o približne 30 % v porovnaní s použitím fosílnych palív.

Alternatívne palivá sú vyrábané z vybraných druhov odpadu pod prísnou kontrolou tak, bol využitý jeho energetický aj materiálový potenciál a zároveň nemohol spôsobovať žiadne environmentálne alebo zdravotné dopady. 

Zároveň minimalizujeme objem odpadu na skládkach a napĺňame princípy obehového hospodárstva a aj tu prispievame k plánu Slovenska v odpadovom hospodárstve, ktorého cieľom je znížiť množstvo odpadu smerujúceho na skládky z dnešných 40 % na 10 %.