V sobotu 27. apríla 2024 sa Rohožník premenil na centrum osláv Dňa Zeme, keď Klub aktívnych žien usporiadal štvrtý ročník Ekofestu. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného podujatia, ktoré zdôrazňuje dôležitosť udržateľnosti a ochrany našej planéty.

Spolupráca s lokálnymi školami bola kľúčová. Študenti z Kuchyne, Rohožníka a Sološnice predstavili svoje projekty zamerané na ochranu prírodných zdrojov – vodu, vzduch a pôdu. Ich kreatívne a inšpiratívne prezentácie ukázali, ako mladé generácie vnímajú a pristupujú k ochrane životného prostredia. Okrem iného na deti čakalo aj množstvo kultúrnych vystúpení, dielničky, maľovanie na tvár a veľa ďalších aktivít.

Naši zamestnanci si v rámci dňa pripravili sériu zaujímavých prednášok. Petra Hurbanová a Andrea Ivanová predstavili alternatívne palivá používané v našej cementárni a zdôraznili význam cirkulárnej ekonomiky. Přemek Bochen zdieľal podrobnosti o najnovších projektoch zameraných na dekarbonizáciu a environmentálne udržateľné technológie. Súčasne si naši zamestnanci pripravili pre deti otázky, pričom za správne odpovede získali stolnú hru „S odpadom hráme čistú hru“, ktorá ich učí, ako to funguje v odpadovom hospodárstve.

Ako bonus sme na podujatie priniesli nakladač z nášho lomu, čo poskytlo návštevníkom jedinečnú možnosť nahliadnuť do sveta ťažobnej techniky a jej využitia v praxi. Chceli by sme poďakovať všetkým organizátorom, účastníkom a návštevníkom, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspechu Ekofestu 2024. Tešíme sa na ďalšie akcie, kde spolu môžeme pracovať na lepšej budúcnosti pre našu planétu!