CRH (Slovensko) a.s.

ecorec Slovensko s.r.o.

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR)