Budúcnosť cementárne v Turni nad Bodvou

Ako líder v oblasti stavebných materiálov na Slovensku uznávame svoj záväzok voči zlepšovaniu nášho vplyvu na životné prostredie. V našej práci sa zameriavame na dosahovanie najvyšších štandardov v oblasti environmentálneho manažmentu a proaktívne pristupujeme k výzvam a príležitostiam, ktoré so sebou prináša dekarbonizácia priemyslu. Jednou z nich je aj záväzok skupiny CRH k zníženiu svojich emisií o 25 %.

Keďže sme sa zaviazali byť zodpovedným regionálnym lídrom, ktorý myslí na udržateľnú budúcnosť svojho regiónu, plánujeme modernizovať aj našu výrobu v cementárni v Turni nad Bodvou.

Naša cementáreň v Turni nad Bodovou už dnes patrí medzi výrobcov s najnižšou uhlíkovou stopou v Európskej únii a chce sa stať ešte lepšou. Cieľom modernizácie výrobnej linky je znížiť emisie a uhlíkovú stopu z rešpektu k životnému prostrediu a to investíciou do najlepšej dostupnej technológie, overenej v mnohých cementárňach po celej Európe, ktorá bude fungovať na princípe využívania alternatívnych palív. Tým dôjde k znižovaniu emisií CO2 až o približne 30 % v porovnaní s použitím fosílnych palív. Využívanie alternatívnych palív v tomto priemysle je v súčasnosti trendom v ekologicky najuvedomelejších krajinách. Využívaním alternatívnych surovín šetríme prírodné zdroje a tým výrazne redukujeme aj naše emisie CO2.