Dňa 24. mája 2024 sme v spoločnosti Danucem mali tú česť privítať na vzdelávacej exkurzii študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika z Košíc. Exkurzia sa uskutočnila v našom závode v Turni nad Bodvou. Študenti mali príležitosť nahliadnuť do zákulisia výroby cementu, ktorý je neodmysliteľným prvkom moderného stavebníctva.

Naši zamestnanci predstavili celý proces, začínajúc prípravou a presunom vstupných surovín. Vysvetlili študentom, ako sa z týchto surovín pripravuje surovinová múčka – kľúčový medziprodukt, ktorý sa následne vypaľuje v rotačnej peci na výrobu slinku. Tento proces je základom pre vznik kvalitného cementu.

Podrobne sme sa venovali aj samotnej rotačnej peci, kde študenti mohli vidieť, ako prebieha príprava slinku, ktorý je ďalším dôležitým krokom vo výrobnom procese. Zároveň sme prediskutovali rozdiely medzi rôznymi typmi cementov, čo študentom poskytlo hlbšie pochopenie o špecifikách jednotlivých variantov.

Nechýbala ani návšteva cementového mlyna, kde prebieha finálne spracovanie cementu predtým, než sa dostane do rúk zákazníkov. Zaujímavou časťou exkurzie bola aj ukážka prepravy hotových cementov z výrobnej linky, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu logistických aspektov našej práce.

Ďakujeme všetkým študentom za ich záujem, aktívne zapojenie a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia, ktoré prepoja teoretické vedomosti s praktickou skúsenosťou. Naša spoločnosť Danucem je hrdá, že môže prispievať k vzdelávaniu budúcich generácií a zdieľať znalosti a skúsenosti s mladými, nadšenými ľuďmi.