Proces výroby portlandského cementu

Výroba portlandského cementu je komplexný proces, ktorý prebieha pri vysokých
teplotách v závodoch nazývaných cementárne. Každá časť výroby portlandského cementu je
monitorovaná pre dosiahnutie prísnych kvalitatívnych parametrov.
Cesta portlandského cementu sa začína ťažbou vápencov a ílov v kameňolomoch, kde sa odstreľujú alebo povrchovo ťažia.

Po primárnom podrvení sa vápenec a íly pomelú s ostatnými prísadami na surovinovú múčku, ktorá sa skladuje v sile.
 
Časť prírodných surovín nahrádzame vhodnými typmi alternatívnych materiálov, akými sú železiarenské vysokopecné trosky, vhodné stavebné a ostatné odpady. Pomer jednotlivých zložiek v surovinovej múčke je pod neustálym dohľadom.
Následne sa surovinová múčka predhrieva vo výmenníkovej veži a vstupuje do rotačnej pece, kde teplota dosahuje 1450 stupňov Celzia a v prípade výroby bieleho portlandského cementu až 1700 stupňov Celzia.
Surovinová múčka sa mení na lávu a preteká cez rotujúcu pec, pričom na jej konci dostáva tvar malých guličiek a vytvára „slinok – medziprodukt“ výroby portlandského cementu.
 
Následne sa slinok ochladí v chladiči. Potrebné vysoké teploty v peci a výmenníku sa dosahujú spaľovaním predovšetkým alternatívnych palív.
 
Tieto vo vysokej miere nahrádzajú fosílne palivá a prispievajú k ekologickej výrobe a zníženiu produkcie CO2. Emisie vznikajúce v rotačnej peci sú filtrované najmodernejšími filtrami a sú neustále monitorované.

Ochladený slinok sa uskladňuje v slinkových silách, pričom sa opäť kontroluje jeho kvalita testovaním v laboratóriu.

Slinok sa v poslednom kroku opäť pomelie spoločne s ďalšími zložkami cementu v obrovských mlynoch, ktoré sú naplnené oceľovými guľami s rôznym priemerom na veľmi jemný prášok.

Vyrobený portlandský cement sa uskladní v cementových silách podľa jednotlivých druhov, odkiaľ sa expeduje cisternami k zákazníkom alebo sa balí do vriec pre domáce použitie.

Rozdiel medzi cementom a betónom

Betón je stavebná látka, ktorá sa vyrába z kameniva (piesku, štrku), cementu a vody. Cement po zmiešaní s vodou stuhne a vytvrdne na pevnú látku. Zatvrdnutý betón má vlastnosti dobrého kameňa. Betón má mnoho dobrých vlastností a predností, a preto sa stal jedným z najpoužívanejších stavebných materiálov.

Výroba portlandského cementu patrí medzi energeticky náročné odvetvia priemyslu. Úspory energií nachádzame napríklad vo využití odpadového tepla na výrobu elektrickej energie, ktoré by inak uniklo nevyužité palinami komínom do povetria.

Takto si vyrobíme v rohožníckej cementárni v malej elektrárni až 18 % elektrickej energie potrebnej na chod zariadení na výrobu šedého portlandského cementu. Odpadové teplo využívame aj na kryštalizáciu technických solí, ktoré vyrábame z odlúčeného prachu z rotačnej pece.

Cementárne v Rohožníku a v Turni nad Bodvou patria medzi najmodernejšie v strednej a východnej Európe.

V cementárni v Rohožníku až 73 % potrebnej energie pochádza z energetického zhodnocovania alternatívnych palív namiesto uhlia.

V Turni nad Bodvou 30 % prírodného vápenca nahrádzame vysokopecnými železiarskymi troskami, čím je výroba cementu radená medzi najefektívnejšie v rámci EÚ z hľadiska produkcie CO2.

Obe cementárne majú vydané rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia pre ich prevádzku v zmysle najlepších dostupných techník pri výrobe portlandského cementu.

Zaujímavosti o cemente

  • Portlandský cement je druhý najpoužívanejší materiál na zemi po vode.
  • Pri výrobe portlandského cementu sa používajú teploty vyššie ako 1450 stupňov Celzia.
  • Energia na výrobu portlandského cementu pochádza prevažne z energetického zhodnocovania alternatívnych palív.
  • Portlandský cement po zmiešaní s vodou a kamenivom vytvára betón – základný stavebný materiál.
  • Špeciálny biely portlandský cement často nájdeme v prvkoch kreatívnej architektúry