Sme plne odhodlaní zlepšiť život komunít, v ktorých pôsobíme

Dobré vzťahy  s okolím a pomoc susedom, ktorí v ňom žijú, sú pre nás kľúčové.

Snažíme sa diskutovať, informovať, byť otvorení otázkam. Pri tom sa usilujeme o dobré vzťahy a vzájomnú spoluprácu s obcami, mimovládnymi organizáciami a záujmovými skupinami.

Komunikujeme s lokálnymi komunitami na rôznych úrovniach a vedieme aktívny dialóg s občanmi susediacich obcí. Týmto spôsobom udržiavame kontakt s našimi susedmi, čím získavame prehľad o ich skutočných potrebách.

Okrem pravidelnej finančnej a materiálnej podpory miestnych rozvojových aktivít podporujeme rozvoj regiónov prostredníctvom grantov pre rozvoj obcí a ich obyvateľov v okolí našich závodov.

 

Naši susedia, spoločenstvá a aktivity

Občiansky kontrolný orgán pre životné prostredie (OKO ŽP) – vedenie cementární a zástupcovia enviro oblasti sa pravidelne stretávajú s miestnymi neziskovými organizáciami a diskutujú o realizáciách a plánoch podnikov v oblasti životného prostredia

Komunitný panel – zástupcovia cementární diskutujú aj s miestnymi zastupiteľstvami, s ktorými sa tiež pravidelne stretávajú

Dobrovoľnícke aktivity – zamestnanci cementární majú niekoľkokrát do roka možnosť prispieť svojimi rukami k spoločnému dielu a pomôcť obci so skrášlením prostredia, v ktorom pôsobíme

Finančná aj nefinančná podpora

Najrozhodujúcejšími princípmi našej donačnej politiky sú rozvoj a podpora komunít, ochrana životného prostredia, zdravia a posilnenie bezpečnosti.

 

Pravidelne sa podieľame na:

Grantový program Náš Rohožník

V spolupráci s obcou Rohožník každoročne finančne podporujeme vybrané projekty, ktoré zveľaďujú komunitné prostredie a prispievajú k skvalitneniu života obyvateľov Rohožníka.

Pri kritériách, ktoré rozhodujú o ocenených projektoch, vychádzame s obcou zo stratégie dlhodobej udržateľnosti a zároveň kvalitnej prípravy celého návrhu.

Podpora podujatí a aktivít v obciach a okolí, kde pôsobíme

Staráme sa aj o komunity, v ktorých prevádzkujeme naše výrobné závody. Sme si vedomí, že obecné slávnosti a kultúrne podujatia či aktivity pre obyvateľov spestrujú život v daných lokalitách. Radi sa preto podieľame vo forme darcovstva aj v tejto oblasti.

Pomoc s odpadmi

S vybranými obcami spolupracujeme aj v rámci odvozu odpadov.

Dcérska spoločnosť CRH Slovensko s názvom ecorec vyrába v Pezinku alternatívne palivá z odpadov a tým prispieva k šetreniu neobnoviteľných zdrojov, ktoré potrebujeme pri výrobnom procese v cementárni.

Vďaka tomu vieme zužitkovať obecný odpad  a zároveň tieto samosprávy odbremeňujeme od poplatkov za odvoz odpadu, čo je v súčasnej dobe finančne náročná povinnosť. Takto šetríme nejednu obecnú pokladnicu.

Jarná a jesenná Kvapka krvi v cementárni v Rohožníku a Turni nad Bodvou

V našich cementárňach už tradične dvakrát do roka organizujeme Kvapku krvi.

Brány podnikov vtedy otvárame aj obyvateľom okolitých obcí, ktorí takto môžu prispieť k dobrej veci. Pri poslednom darovaní krvi v Rohožníku si časť najvzácnejšej tekutiny našla dokonca adresného príjemcu z okolia.