Triedením odpadu môžeme získať veľké množstvo surovín, z ktorých vieme opätovne použiť a vyrobiť z nich nové užitočné produkty pre ľudí, domácnosti či priemysel. Recyklovať vieme sklo, papier, textil, železo, plasty, ale aj pneumatiky, starý olej či stavebný odpad.  Šetríme tak energiu, financie a prírodné zdroje, ktoré by sa inak museli vyťažiť. Neverili by ste pritom, čo všetko je možné vrátiť znova do kolobehu života. Stojí to však čas a je potrebná aj chuť pomôcť prostrediu, v ktorom žijeme.

Nekonečný príbeh

Sklo je surovina, ktorá sa v prírode rozkladá až 4-tisíc rokov. Dobrou správou je, že ho môžeme v podstate donekonečna recyklovať. V súčasnosti však recyklujeme len asi polovicu. Recyklácia je pritom výhodná aj po ekonomickej stránke. Ak sa vráti 1 milión fliaš, ušetrí sa 300 ton sklárskeho piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja a veľké množstvo elektrickej energie. Pri recyklácii sa použije o 40 % menej energie než pri výrobe, znižuje sa tiež objem emisií uvoľnených do ovzdušia.

Životný cyklus papiera

Všetci vieme, že papier sa vyrába z dreva, a tak na jeho výrobu potrebujeme obetovať stromy. Recykláciou jednej tony papiera však vieme ušetriť viac ako dve tony dreva. Papierenské kaly, výmety z recyklácie papiera sa zase používajú napríklad ako palivá v cementárskom priemysle.

Plast + cement = lavička

Plasty sú syntetické materiály vyrobené z ropy. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje 2,5 t ropy. Toto množstvo je možné nahradiť 1,2 tony vyzbieraných plastov. Pri recyklácii pritom ušetríme až 97 % energie oproti tomu, keď sa vyrábajú z ropy. Plasty však patria k najhoršie recyklovateľným materiálom, možno ich recyklovať len 7-krát, potom stratia svoje mechanické vlastnosti. Aj vtedy sa však ešte dajú a je energeticky zhodnotiť

Neekologické skládkovanie

Vyhodené odpady sa neraz rozkladajú desiatky, stovky až tisícky rokov. Ak sú navyše nebezpečné, na skládkach sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, ktoré ohrozujú zdravie ľudí, zvierat a ničia životné prostredie. Preto odpad v žiadnom prípade nenechávajte na skládke. Aj neseparovateľný odpad totiž môže ďalej slúžiť ako strategická surovina na energeticko-materiálové zhodnocovanie.

V CRH Slovensko hráme s odpadom čistú hru. Pridajte sa k nám.