Nevieme to, alebo sa nám nechce?

Na Slovensku sme vytriedili v roku 2019 len 39 % odpadu. Triedenie odpadu je pritom veľmi dôležité na to, aby odpad nekončil na skládkach a mohol slúžiť ďalej v podobe iných produktov, ktoré všetci potrebujeme. Navyše tým šetríme prírodné zdroje, ktoré by sa museli vyťažiť – drevo, piesok, vápenec, ropu, kovy. Je teda nedbanlivý prístup k triedeniu odpadu spôsobený našou pohodlnosťou, či len neznalosťou toho, ako odpad správne triediť? Naučme sa preto, ako to urobiť čo najlepšie.

Čo sa skrýva v košoch

Najväčšiu zložku odpadu, asi 35 %, tvorí biologický odpad z kuchýň. Triedenie kuchynského odpadu je na Slovensku ešte len na začiatku, už teraz však môžete urobiť niečo preto, aby ste jeho objem znížili – napríklad kompostovaním. V komunálnom odpade však nájdeme aj iné suroviny, ktoré patria do špeciálneho kontajneru. Papier tvorí asi šestinu z komunálneho odpadu. Sklo predstavuje asi 10 % hmotnosti komunálneho odpadu. V komunálnom odpade však nájdeme aj plasty, textil či odpad, ktorý by sme mali vytriediť a odovzdať na miesta preň určené.

Urobme o krok viac

Informujte sa preto vo vašej obci, čo všetko je možné odovzdať na zberných dvoroch, kde vedie, čo z ktorým odpadom ďalej. Ale aj tam, kde obec nemá vytvorené kapacitu, viete pomôcť vy. Hovoríme napríklad o liekoch, ktoré patria do lekárne, použitých batériách, ktoré viete odovzdať v predajniach elektroniky, či pneumatikách, ktoré môžete odovzdať v servisoch. A vedeli ste napríklad, že aj použitý olej môžete odovzdať na niektorých benzínových pumpách alebo obchodných reťazcoch? Už 1 dcl oleja, ktorý vylejete do kanalizácie totiž môže znečistiť až tisíc litrov vody.

Neverte mýtom

Ak vám niekto bude hovoriť, že je to zbytočné, lebo aj tak všetok odpad skončí v jednom kontajneri, neverte mu. Vytriedený odpad putuje na triediace linky, kde sa rozdeľuje podľa jednotlivých surovín. Odpad, ktorý je vhodný na recykláciu, potom odvážajú do recyklačných závodov, kde sa z neho vyrábajú nové produkty. Dajte preto odpadu ďalšiu šancu a nedovoľte, aby skončil na skládke.

Odpad ako surovina

Aj odpad, ktorý nie je vhodný na triedenie, kvôli jeho zmiešanému pôvodu, sa dá zhodnotiť. Niektoré z nich je pritom možné využiť priamo, iné treba pred ich použitím upraviť. Najekologickejšou formou spracovania takéhoto odpadu je jeho spracovanie do formy alternatívnych palív, ktoré je možné ďalej energeticky zhodnotiť. Približne 170 kg alternatívneho paliva vie pri výrobe cementu nahradiť 100 kg uhlia potrebného na tvorbu energie. Výhodou alternatívnych palív je, že v cementárni pomáhajú znižovať objem emisií CO2 a šetriť energiu aj neobnoviteľné zdroje. Odpad tak môže byť užitočnou surovinou. Nedovoľme mu preto skončiť na skládke, kde ohrozuje zdravie ľudí aj životné prostredie.

V CRH Slovensko hráme s odpadom čistú hru. Aby sme zanechali ďalším generáciám lepšie dedičstvo.