Uhlie, zemný plyn a ropa – to sú fosílne palivá, považované za vyčerpateľný zdroj energie, pretože vhodné podmienky pre ich vznik, ako boli v dávnej minulosti, sa už nemusia opakovať. Veľkou výhodou fosílnych palív je, že ich premena na využiteľnú formu energie je lacná a jednoduchá. Daň, ktorú za ich používanie platíme je znečisťovanie ovzdušia pri ich spaľovaní. Preto je vo svete trendom využívanie fosílnych palív v čo najväčšej miere znižovať.

Obehové hospodárstvo

Na úspore materiálov a energie, ale aj efektívnom nakladaní s obmedzenými prírodnými zdrojmi, je postavená koncepcia obehového hospodárstva (tzv. circular economy). Tá ráta s odpadom ako so surovinou, ktorá všetky tieto predpoklady spĺňa. A navyše pomáha znižovať emisie CO2 a tým aj celkové znečistenie ovzdušia až o 30 – 40 %. Preto sme v našej dcérskej spoločnosti ecorec v Pezinku v roku 1993 začali z nerecyklovateľných odpadov vyrábať alternatívne palivá, ktoré využívame v cementárňach skupiny CRH v Rohožníku a Turni nad Bodvou.

Učíme sa od najlepších

Za posledných 15 rokov sa nám podarilo aj vďaka využívaniu alternatívnych palív znížiť emisie CO2 až o 20 %. Chceme však ísť ešte ďalej. Zo skúseností z Rakúska, ktoré je považované za jedného z lídrov ekologického hospodárstva vieme, že alternatívne palivá môžu nahradiť pri výrobe cementu uhlie až do 90 % potrebného objemu paliva a dosahovať tak ešte lepšie výsledky pri znižovaní emisií CO2. Preto aj my v CRH kontinuálne investujeme do rozširovania produkcie a spotreby alternatívnych palív v našich prevádzkach.

Zlepšenia vyžadujú investície

Na jeseň minulého roku sme napríklad investovali 3,6 milióna eur do novej výrobnej linky na alternatívne palivá v našom závode ecorec v Pezinku, vďaka čomu sa nám podarilo zvýšiť objem ich výroby až o 50 %. V súčasnosti pripravujeme projekt nového sušiča alternatívnych palív v našej cementárni v Rohožníku. Vďaka nemu dokážeme znížiť vlhkosť alternatívnych palív až o 20 % ešte predtým, ako sa zhodnotia v cementárenskej peci. Dosiahneme tým ďalšie zvýšenie objemu použitých alternatívnych palív na úkor tých fosílnych, ako aj približne 2,5 % úsporu energie pri výrobe. Čo je však najdôležitejšie, pomôže nám to dosiahnuť ďalšie zníženie emisií CO2, a to o približne 30 000 ton ročne. A to nehovoríme o tom, že odpady využité pri výrobe cementu neskončia na skládke, ale stanú sa súčasťou jedného z najpotrebnejších produktov sveta.

V CRH Slovensko hráme s odpadom čistú hru. Aby sme zanechali ďalším generáciám čistejšie dedičstvo.