Merania

Pre spoločnosť Danucem je transparentná komunikácia s obyvateľmi obcí v okolí cementární dôležitá. Preto pravidelne zverejňuje výsledky meraní emisií svojich závodov. Všetky potrebné dáta nájdete na stránke www.danucem.sk.

Cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodvou však okrem toho ponúkajú nový spôsob zobrazovania emisií z automatického meracieho systému, ktorý v rámci digitalizácie a efektívnejšieho nakladania s dátami nahradzuje informačné panely v obciach. Pre jednoduchšie sledovanie emisií cementární kliknite na tento odkaz.