Merania

Pre spoločnosť Danucem je transparentná komunikácia s obyvateľmi obcí v okolí cementární dôležitá. Preto pravidelne zverejňuje výsledky meraní emisií svojich závodov. Všetky potrebné dáta nájdete na stránke www.crhslovakia.com

Cementáreň v Rohožníku však okrem toho ponúka nový spôsob zobrazovania emisií z automatických meracích systémov, ktorý v rámci digitalizácie a efektívnejšieho nakladania s dátami nahradzuje informačné panely umiestnené v Rohožníku na Kultúrnom dome a v Sološnici na obecnom úrade. Pre jednoduchšie sledovanie emisií cementárne kliknite na tento odkaz.