Toto vyhlásenie o ochrane súkromia na webe je súčasťou záväzných vnútropodnikových pravidiel v zmysle čl. 47 GDPR a politiky ochrany osobných údajov v zmysle čl. 24 odsek 2 GDPR zo strany spoločností patriacich do skupiny CRH podnikajúcich na Slovensku ako prevádzkovateľov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA NA WEBE

Vyhlásenie o ochrane súkromia  

Vitajte na webe spoločnosti patriacej do skupiny CRH podnikajúcej na Slovensku („web“). Spoločnosť CRH berie ochranu súkromia jednotlivcov vážne. Nižšie uvádzame vyhlásenie
o ochrane súkromia, ktoré vás informuje o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme a ako ich používame.  Toto vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme aktualizovať, takže sa sem občas vráťte a prečítajte si všetky aktuálne informácie.  Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení a s naším používaním súborov cookie tak, ako je opísané nižšie. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, web nepoužívajte.

Zhromažďovanie informácií

Môžeme zhromažďovať a uchovávať rôzne typy informácií o vás. Závisí to od toho, ako náš web používate.  Prostredníctvom webu zhromažďujeme osobné informácie, ako napríklad meno a e-mailovú adresu, keď nám ich odošlete v súvislosti s určitými produktmi a službami.

Tiež zhromažďujeme informácie o prehliadači počítača, ako aj IP adrese a polohe príslušnej osoby, type prehliadača, operačnom systéme a navštívených webových stránkach. Ak web navštívite z mobilného alebo iného zariadenia, môžeme zhromaždiť jedinečný identifikátor príslušného zariadenia. Tieto informácie nám umožňujú zobraziť alebo formátovať relevantný obsah a služby pre dané zariadenie. 

Návštevníci webu

Ak prehliadate na našom webe, môžeme zhromažďovať anonymné informácie o tom, kde ste a ako ho používate a navigujete v ňom.  Použijeme ich na zlepšenie funkcií a prístupnosti webu pre používateľov, aby sme mohli sledovať návštevnosť webu.

„Kontaktujte nás“

Ak na webe prejdete do časti Kontaktujte nás a vyplníte informácie požadované v časti „Ako vám môžeme pomôcť“, použijeme ich na vybavenie vašich dopytov a na odpovedanie. Poskytnuté informácie môžeme uchovať pre budúcnosť, aby sme mohli priebežne zhodnocovať kvalitu služieb, ktoré poskytujeme vám aj ostatným.

Ak nám napíšete, zavoláte alebo pošlete e-mail, použijeme vaše údaje na to, aby sme vám mohli odpovedať, pričom uchováme záznamy vašej korešpondencie.

Zdieľanie informácií

Vaše informácie môžeme zdieľať s ďalšími subjektmi CRH, aby sme mohli poskytnúť informácie a služby, ktoré od nás požadujete, a zlepšiť naše služby.

Nezdieľame ich s tretími stranami bez vášho súhlasu. Výnimku predstavujú prípady, kedy to požaduje zákon alebo vládny orgán.

Zabezpečenie

Zaväzujeme sa uchovávať vaše informácie v bezpečí a zabezpečené, pričom používame náležité technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na predchádzanie ich strate alebo nepovoleného prístupu k nim.

Žiadosti týkajúce sa osobných informácií

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a zistiť, aké informácie o vás máme, alebo požiadať
o ich kópiu. Ak od nás vyžadujete, aby sme vaše osobné údaje odstránili, mali by ste nás na to upozorniť. Ak si myslíte, že naše informácie sú nepresné alebo nesprávne, radi ich opravíme.

Ak chcete požiadať o úkony uvedené vyššie alebo máte otázky týkajúce sa nášho používania vašich osobných informácií, mali by ste sa obrátiť na spoločnosť, oddelenie právne&compliance.

Vyhlásenie o súboroch cookie

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malé množstvo údajov generované webom https://techterms.com/definition/website a ukladané webovým prehliadačom. Slúži na zapamätanie si informácií o vás, podobne ako to robí súbor predvolieb vytvorený softvérovou aplikáciou. Súbory cookie vykonávajú viacero odlišných funkcií. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť náš web a služby. Súbory cookie môžu byť „pretrvávajúce“, ktoré v zariadení zostanú aj potom, ako web opustíte, alebo môže ísť o súbory cookie „relácie“, ktoré sa odstránia po zatvorení internetového prehliadača. Predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale nezabudnite pritom na to, že niektoré funkcie webu nemusia byť k dispozícii alebo nemusia efektívne fungovať.

Spoločnosť CRH nebude osobne identifikovať návštevníkov a nebude používať súbory cookie na kontaktovanie osôb. Spoločnosť CRH sa zaväzuje vždy rešpektovať vaše súkromie.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spôsobu, akým používame vaše osobné informácie, neváhajte a kontaktujte nás tak, ako je uvedené vyššie.

Kontaktná osoba na GDPR

Pavol Krivulčík 
Head of Legal & Compliance
M: +421 (0) 911 10 99 88  T: + 421 (0) 34 77 65 188