MÝTUS: Prevádzka v Turni už ani nie je cementáreň, je to spaľovňa odpadu!

Cementáreň nie je spaľovňou. Cementáreň funguje kvôli tomu, aby vyrobila cement – jeden z najpoužívanejších a najpotrebnejších materiálov na svete. Vo výrobnom procese sa fosílne palivo (napr. uhlie) používa na výrobu energie, ktorú môžeme nahradiť omnoho ekologickejšou alternatívou – alternatívnymi palivami, ktoré sa vyrábajú z odpadu. To však nie sú odpady ako také. V praxi to teda nevyzerá tak, že do cementárne príde smetiarske auto a vyklopí do pece odpad. Odpad sa v špeciálnej prevádzke musí najskôr triediť a nerecyklovateľné zložky sa nasekajú na malé kúsky. Takto sa vytvorí alternatívne palivo s vysokou výhrevnosťou. Výhodou použitia alternatívnych palív namiesto uhlia je zníženie emisií CO2. Slovenské cementárne spoločnosti Danucem za posledných 15 rokov takto znížili svoje emisie CO2 až o 20 %. Nerecyklovateľný odpad navyše nekončí na skládkach vo vašom okolí, ale vracia sa späť do obehu. Po jeho použití v cementárni nevznikajú žiadne zvyšky, pretože popol z neho sa primiešava do cementu ako náhrada vstupnej suroviny.

MÝTUS: Cementáreň spaľuje nebezpečný odpad.

Palivá, ktoré používame, sú vyrobené z bežného priemyselného a komunálneho odpadu, ako sú plasty, drevo, textil a biomasa. Ich výhodou je, že pri ich spoluspaľovaní vzniká menej emisií CO2, SO2 a rovnako znižujú aj prašnosť. V žiadnom prípade nepoužívame palivá, ktoré majú nemocničný alebo iný nebezpečný či infekčný pôvod.

MÝTUS: Cementáreň sa stará len o svoj biznis, kašle na životné prostredie.

V priebehu rokov 2013 až 2015 sme do environmentálnych projektov investovali približne 18 miliónov eur. Od roku 2016 sme do technológií, ktoré nám pomáhajú znižovať vplyv výroby na životné prostredie, investovali približne 15 miliónov eur, z toho 10 miliónov sa týkalo investícii spojených s využívaním alternatívnych palív, ktoré znižujú emisie našich cementární.

MÝTUS: Využitie alternatívnych palív šetrí náklady cementárne na prevádzku, ale zhoršuje životné prostredie v okolí fabriky.

Práve naopak. Vďaka použitiu alternatívnych palív a neustálym investíciám do technológií na ochranu životného prostredia znížili cementárne Danucem na Slovensku za posledných 15 rokov emisie CO2 takmer o 20 %.

MÝTUS: Slovensko sa stáva smetným košom. Cementárne dovážajú odpad z iných krajín, ktorý tu spaľujú.

Ročná kapacita spracovania alternatívnych palív v slovenskom cementárskom priemyselnom odvetví je 350 kt. Odpad ale musí byť pred jeho použitím spracovaný na alternatívne palivá, aby spĺňal kvalitatívne požiadavky výroby. Kapacita lokálneho trhu prípravy takéhoto paliva pre cementársky priemysel je len okolo 100 – 120 kt. Alternatívne palivá vznikajú triedením a úpravou odpadu. Vzhľadom na nedostatočné kapacity výroby alternatívnych palív na Slovensku ich dovážame aj z iných krajín Európskej únie. Momentálne vedieme dialóg s autoritami, odborníkmi aj verejnosťou, ako zvýšiť podiel využívania alternatívnych palív so slovenským pôvodom. Na to však bude potrebná pomoc zo strany štátu.