Nový ročník grantových programov Náš Rohožník a Naša Turňa a Dvorníky

Máte nápad, ako zlepšiť život v Rohožníku, Turni nad Bodvou alebo Dvorníkoch – Včelároch? Prihláste ho do grantového programu: Náš Rohožník alebo Naša Turňa a Dvorníky, a získajte naň finančnú podporu. Obce Rohožník, Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili ďalší ročník grantových programov, ktoré sú obyvateľom obcí už dobre známe. Tradične totiž podporujú […]…

V poradí 3. ročník grantového programu Naša Turňa & Dvorníky rozdal prostriedky na 6 projektov

Športovci, deti, hasiči či domov dôchodcov – tak to je zlomok aktívnych skupín občanov Turni a Dvorníkov-Včelárov, ktorí budú mať vďaka grantu pestrejší a kvalitnejší komunitný život. Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky-Včeláre v spolupráci so spoločnosťou Danucem Slovensko organizujú každý rok grantový program Naša Turňa & Dvorníky, prostredníctvom ktorého môžu aktívni obyvatelia prihlasovať projekty, ktoré […]…

V poradí 13. ročník grantového programu Náš Rohožník rozdal prostriedky na 16 projektov

13. rocnik grantu Nas Rohoznik

Žiaci, deti, cyklisti či hasiči – tak to je zlomok aktívnych skupín občanov Rohožníka, ktorí budú mať vďaka grantu pestrejší a kvalitnejší komunitný život. Obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou Danucem Slovensko organizuje každý rok grantový program Náš Rohožník, prostredníctvom ktorého môžu aktívni obyvatelia prihlasovať projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život v obci, a zároveň sú v súlade s udržateľnosťou. Ani tento […]…

Danucem na environmentálnom dni pod Plešivskou planinou

Spoločnosť Danucem sa znovu zapojila do environmentálneho dňa na východnom Slovensku. Čistenie pod Plešivskou planinou sa uskutočnilo 21. apríla 2023. Podujatie sa začalo ráno o 8:00, kedy sa spoločným autobusom účastníci presunuli z Plešivca do Kunovej Teplice. Po registrácii účastníkov a príprave potrebného materiálu sa čistiaca akcia mohla začať. Účastníci vyčistili okolie obcí Kunová Teplica […]…

V poradí 3. ročník grantového programu Naša Turňa & Dvorníky prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 5000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2023 a získajte naň finančnú podporu. Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili tretí ročník grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty budú […]…

Ocenili sme najlepšie projekty grantového programu Naša Turňa a Dvorníky 2022

Zástupcovia ocenených projektov prihlásených do druhého ročníka grantového programu si v októbri slávnostne prevzali diplomy priamo z rúk riaditeľa cementárne v Turni nad Bodvou, Attilu Schullera. Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie mali možnosť prihlásiť do druhého ročníka projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít. Následne zástupcovia spoločnosti Danucem vybrali 10 najlepších projektov. Celková suma 5000 eur bola […]…

Nový grantový program Naša Turňa & Dvorníky prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 5000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2022 a získajte naň finančnú podporu. Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili druhý ročník nového grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty […]…

Grantový program Náš Rohožník opäť prispeje na projekty angažovaných obyvateľov v celkovej sume 20 000 eur

Máte nápad, ako zlepšiť život v Rohožníku? Prihláste ho do grantového programu Náš Rohožník a získajte naň finančnú podporu.  Obec Rohožník v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili v poradí 12. ročník grantového programu, ktorý je obyvateľom obce už dobre známy. Tradične totiž podporuje projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov Rohožníka. Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené […]…

Danucem odovzdal dotácie z programu Náš Rohožník

Danucem s obcou Rohožník aj tento rok zorganizovali grantový program pre obyvateľov, ktorí majú záujem zveľaďovať svoje okolie a komunitný život. Spoločne sa podarilo podporiť až 12 projektov, ktoré získali finančnú pomoc pre realizáciu. Pri odovzdávaní certifikátov na obecnom úrade v Rohožníku bol prítomný aj Dušan Peičić, riaditeľ cementárne v Rohožníku a Peter Švaral, starosta obce. Obaja potvrdili dôležitosť […]…

V CRH sa radi hýbeme, a preto podporujeme šport aj v lokalitách, kde pôsobíme

Minulý mesiac sa v obci Čachtice odbehol 32. ročník čachtického maratónu a CRH bolo v pozícii partnera podujatia pri tom. V meste, známom po Báthoryčke a jej hrade, sa stretlo 160 bežcov všetkých kategórií, aby si zmerali sily či skôr rýchlosť a vytrvalosť. Polmaratón sa beží uličkami mesta s maximálnym prevýšením 70 metrov, a tak nie je beh len pre tých najnáročnejších. Začína […]…