V CRH sme presvedčení, že pomáhať sa oplatí, a ak máme možnosť, vždy ju využijeme. V Turnianskej Novej Vsi sme nezaváhali a naši zamestnanci vyrazili na pomoc.

Na začiatku júla pomohli naši zamestnanci pod záštitou iniciatívy riaditeľa závodu v Turni nad Bodvou na ramene rieky Bodva pri obci Turnianska Nová Ves miestnym obyvateľom doplniť úžitkovú vodu do studní, v ktorých chýbala voda.

Bagrom Hitachi sa dobrovoľníkom podarilo vyčistiť 400 až 500 metrov dlhé rameno rieky Bodva. Toto rameno spodnou vodou zásobuje studne v okolí vodou, ktorú obyvatelia na jej toku používajú na polievanie záhrad. Problémom však bol nedostatok spodnej vody, čo bolo zapríčinené nánosmi piesku a štrku. Starosta obce Ján Koleszár tvrdil, že dobrovoľníci vyriešili dlhoročný problém. Od teraz bude rameno Bodvy zásobovať studne v okolí vodou na dlhú dobu.

Chceli by sme poďakovať všetkým zúčastneným a dodávateľskej firme Štrkopiesky za pomoc pri prevoze nášho bagra.