Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2022 a získajte naň finančnú podporu.

Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili druhý ročník nového grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty budú podporené, kedy sa tak udeje a ako je potrebné postupovať nájdete v štatúte.

Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené od 15. júla do 16. septembra 2022. Svoj nápad je potrebné prihlásiť cez formulár, ktorý nájdete na www.danucem.egrant.sk. Viac informácií, ako aj štatút programu, nájdete na www.turnanadbodvou.sk alebo na www.dvornikyvcelare.sk alebo na www.danucemprekomunity.sk. Vyhodnotenie podpory projektov bude vyhlásené v septembri 2022.

Celková suma 5000 eur bude rozdelená medzi projekty oboch obcí tak, že v každej z nich budú rozdané granty v hodnote 2500 eur. Jeden projekt dostane finančnú podporu v maximálnej hodnote 500 eur.

Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie môžu prihlasovať najmä také projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít – napríklad vybavenie pre združenia, obnova športovísk alebo iných voľnočasových priestorov či environmentálne projekty. Preto ak viete, čo navyše by obyvatelia vašej obce uvítali, neváhajte tento plán prihlásiť.

Štatút grantového programu Naša Turňa & Dvorníky