Ďalšie zníženie emisií CO2, a navyše, úspora energie potrebnej pre výrobu. Tak to by bol výsledok nového sušiča alternatívnych palív, ktorý spoločnosť CRH Slovensko plánuje vybudovať v závode v Rohožníku.

Sušič pomôže znížiť vlhkosť alternatívnych palív až o 20 % ešte predtým, ako sa zhodnotia v cementárenskej peci. Vďaka tomu sa o približne 2,5 % zníži energia potrebná na výrobu slinku a rovnako sa zvýši podiel energie zo zhodnocovania alternatívnych palív.

Tu však benefity nového projektu nekončia. Nový sušič by dokázal znížiť objem používaných tradičných fosílnych palív, čím by prispel k šetreniu prírodných zdrojov. V neposlednom rade by došlo aj k zníženiu emisií CO2, a to o približne 30 000 ton ročne.

Ak sa však alternatívne palivá pred ich vstupom do výrobnej pece vysušia, bude ich závod potrebovať viac? Bude. Avšak len o jeden kamión denne naviac. Tieto alternatívne palivá sa tak nedostanú na skládku, ale stanú sa súčasťou jedného z najpotrebnejších produktov sveta.

V konečnom dôsledku teda nový sušič alternatívnych palív prinesie cementárni v Rohožníku zelenšiu budúcnosť. Nielen cementárni, ale aj jej zamestnancom a vďaka environmentálnym benefitom aj obyvateľom okolitých obcí.