Investícia v objeme 3,6 milióna eur pomôže závodu cérskej spoločnosti CRH Slovensko – ecorec Slovensko – spracovať viac slovenského odpadu. Vďaka novej výrobnej linke tak odpad neskončí na skládkach, ale v cementárni sa energeticky i materiálovo zhodnotí.

Nová výrobná linka v závode ecorec v Pezinku bude spracovávať najmä priemyselný odpad, nerecyklovateľné zvyšky z triedenia plastov, odpad z papiera, automobilový a iný odpad, ktorý už nie je možné ďalej recyklovať. Vyrobí z neho alternatívne palivo potrebné na výrobu cementu v závodoch CRH, ktoré takto znižujú svoj vplyv na životné prostredie na Slovensku.

Generálny riaditeľ spoločnosti CRH North Danube Klaus Födinger uviedol, že je veľmi hrdý na túto investíciu do dcérskej spoločnosti. „Nie je to len investícia do nášho podnikania v spoločnosti ecorec, ale aj investícia do slovenského odpadového hospodárstva. Vďaka novej výrobnej linke budeme môcť spracovať viac slovenského odpadu, ktorý takto neskončí na skládkach.“

Výroba cementu je vo všeobecnosti mimoriadne energeticky náročný proces. Preto je v záujme ochrany životného prostredia používať ako náhradu za tradičné fosílne palivá, ktorým je najmä uhlie, alternatívne palivá vyrobené z odpadu.

Pezinský závod ecorec bude spracovávať prevažne lokálny odpad, a to zo všetkých regiónov, čím odbremení slovenské skládky. Vďaka investícii sa jeho kapacita zvýši zo súčasných 50 000 ton odpadu na 75 000 ton odpadu ročne.

Klaus Födinger pripomína, že výhody využívania alternatívneho paliva z odpadu sú jasné: úspora neobnoviteľných prírodných zdrojov, zníženie emisií CO2, zníženie vývozu odpadu na skládky a podpora princípov obehového hospodárstva. 

„Je to investícia do životného prostredia, pretože použitie alternatívnych palív namiesto uhlia chráni neobnoviteľné prírodné zdroje a vďaka biomase, ktorá je ich súčasťou, tiež znižuje produkciu emisií CO2.“

Využitie alternatívneho paliva pritom šetrí v porovnaní s uhlím 30 až 40 % emisií CO2. Alternatívne palivo totiž obsahuje aj časť biomasy, ktorá je CO2 neutrálna. Vďaka použitiu alternatívnych palív a neustálym investíciám do technológií na ochranu životného prostredia znížili cementárne CRH na Slovensku za posledných 15 rokov svoje kombinované emisie CO2 o takmer 20 %.

Slávnostného otvorenia novej výrobnej linky na alternatívne palivá v Pezinku sa zúčastnili aj podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana, írska veľvyslankyňa Hilda O’Rian a iní vzácni hostia, ktorí podporili túto investíciu do lepšej a zelenšej budúcnosti Slovenska.