Celkovo 35 úspešných darcov a ďalších 5, ktorí to chceli skúsiť, zoskupila tradičná Kvapka krvi v Rohožníku.

Národná transfúzna služba v spolupráci s obcou Rohožník a spoločnosťou CRH Slovensko zorganizovali v Kultúrnom dome túto akciu skutočných hrdinov. Prišli skúsení starší i mladší darcovia, ale aj prvodarcovia. Medzi nimi samozrejme nemohli chýbať ani naši zamestnanci.

Všetkým týmto ľuďom patrí veľká vďaka za to, že sa rozhodli zachraňovať životy iných.