Priestory vykurované odpadovým teplom a nižšie účty za elektrinu či plyn. To neznie zle pre nikoho, kto pravidelne platí za teplo domova či iného priestoru, ktorý pravidelne využíva. Kolegovia z ecorecu prišli na skvelý spôsob, ako využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice v ich pezinskom závode.

V spoločnosti stále častejšie rezonuje téma cirkulárnej ekonomiky. Hovorí sa aj o rekuperácii odpadového tepla, ktorým prispievame k energetickej efektívnosti budov. Takéto udržateľné priestory sa môžu hrdiť okrem nižších účtov aj ochranou prírodných zdrojov.

Teplá voda z odpadu

Spoločnosť ecorec realizovala v minulom roku projekt rekuperácie odpadového tepla, ktoré využíva na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody v priestoroch svojho závodu na výrobu alternatívnych palív. V ich areáli sa nachádza kompresorová stanica, ktorá vyrába stlačený vzduch pre potreby prevádzky. Práve tu vznikalo veľké množstvo prebytočného tepla, ktoré bolo až doteraz odvádzané do ovzdušia.

Nielen ekologický, ale aj ekonomický

Až 94 % elektrickej energie sa pri procese výroby stlačeného vzduchu premieňalo v kompresorovej stanici na odpadové teplo. Použitím zariadenia na spätné využitie tepla je však možné získať späť až 75 % energie. A čo je zaujímavé, vo forme horúcej vody, ktorou sa vykurujú šatne pre zamestnancov. Ročne sa tak ušetrí 80 000 kWh elektrickej energie a návratnosť tohto projektu sa tak odhaduje na tri roky. Okrem ekonomickej návratnosti má daný projekt aj nezanedbateľný ekologický prínos. Vďaka tomuto malému projektu ecorecu sa ročne ušetrí približne 10 ton CO₂, čo je množstvo, ktoré absorbuje z atmosféry za rok 1400 dospelých stromov.

Čo je to cirkulárna ekonomika?

Cirkulárna ekonomika je podstatnou súčasťou udržateľného rozvoja. Dokonalým uzatváraním tokov materiálov v dlhotrvajúcich cykloch oponuje súčasnému lineárnemu systému, kde suroviny sú premenené na produkty, predané a po skončení ich životnosti skládkované.