Pezinčania môžu triediť viac a lepšie. Preukázala to analýza reprezentatívnej vzorky zmesového odpadu z rodinných domov a bytov zo sídlisk, ktorú realizovalo mesto Pezinok v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a spoločnosťou ecorec Slovensko. Na základe výsledkov analýzy preto mesto v spolupráci s partnermi projektu pripravuje edukačnú kampaň, ktorá by mala Pezinčanom pomôcť triediť odpad správnym spôsobom, aby nekončil na skládke, ale dostal druhú šancu.

 „Ukáž nám svoje smeti a ja Ti poviem, kto si.“ Aj takto by sme mohli definovať  to, čo sa dá o človeku zistiť z jeho odpadu. Akí sú Pezinčania, zisťovalo mesto na základe analýzy reprezentatívnej vzorky zmesového odpadu z rodinných domov a bytov zo sídlisk. Analýzu realizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky spolu s pezinskou spoločnosťou ecorec.

Mestu záleží na tom, v akom prostredí žijeme. Aj preto podporuje triedenie odpadu pravidelným zvyšovaním počtu nádob na triedený odpad. „Ak ľudia nebudú triediť, na skládku pôjde viac odpadu. Poplatok za skládkovanie sa stále zvyšuje. Triedi sa práve preto, aby sa znížilo  množstvo odpadu ukladaného na skládke. Ľudia plechovky nestláčajú. Keby to robili, tak by sa ich do kontajnera zmestilo štyrikrát toľko,“ uviedla  vedúca referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy  Oľga Moťovská. 

Už prvotný pohľad na reprezentatívnu vzorku zmesového odpadu ukázal, že ľudia by mohli triediť viac. „V odpade z rodinných domov a bytov sme našli veľkorozmerné kusy odpadov, ktoré sú ešte účelné a nie vhodné do odpadu. Prekvapil nás stále  vysoký podiel bio zložky v odpade, ktorá by tu na základe infraštruktúry na zber nemala byť. Máme za sebou už veľa analýz, ale tu bol najvyšší podiel špakov a cigaretových škatuliek, vysoký podiel pečiva, čerstvých vecí a zároveň elektra,“ uviedla jedna zo zakladateliek Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Petra Csefalvayová.

 „Snažíme sa pomôcť mestu Pezinok tým,  že odoberáme časť  komunálneho odpadu na spracovanie, ale zistili sme, že je tam veľa vecí, ktoré tam nemajú byť, ktoré sa dajú ešte vytriediť ,“ uviedol  konateľ spoločnosti ecorec Juraj Číž.

Hlbší rozbor len potvrdil, že v nádobách na zmesový odpad  má väčšinový podiel to, čo tam nepatrí.  Zvyškový odpad po vytriedení predstavoval pri rodinných domoch len takmer 17 %, pri bytových domoch to bolo skoro 23 %. Aj napriek tomu, že víkend pred touto analýzou bolo v meste jesenné upratovanie, vysoký percento v rodinných domoch mal stavebný odpad (31,26 %).

Na základe tejto analýzy bude mesto v spolupráci s partnermi projektu realizovať  medzi obyvateľmi online prieskum o triedení odpadu, ako aj edukatívnu kampaň.  Jej úlohou bude odpovedať aj na problematické otázky z oblasti triedenia. Výsledky tejto vzdelávacej aktivity preverí po čase výstupná analýza, ktorá sa opäť zameria na správnosť triedenia odpadu.

 

Výsledky analýzy odpadov v meste Pezinok (pdf)