Slide thumbnail

Našim deťom chceme zanechať čistejšie miesto na život. Pripravili sme pre vás sériu článkov o tom, ako každý z nás môže prispieť k zelenšej budúcnosti a prečo je cementáreň dôležitou súčasťou cirkulárnej ekonomiky

Viac informácií
Viac informácií

Našim deťom chceme zanechať čistejšie miesto na život. Pripravili sme pre vás sériu článkov o tom, ako každý z nás môže prispieť k zelenšej budúcnosti a prečo je cementáreň dôležitou súčasťou cirkulárnej ekonomiky

Čo robíme?

Sme Danucem Slovensko a.s., a pôsobíme v rámci regiónu Rakúsko, Slovensko, Maďarsko a Česko ako súčasť celosvetovej skupiny CRH plc. Na Slovensku sme vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Zaraďujeme sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny i celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorých pôsobíme. Prevádzkujeme cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodvou, ďalších 18 betonární a 3 štrkovne.

Čo robíme?

Sme CRH (Slovensko) a.s. a pôsobíme v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) ako súčasť celosvetovej skupiny CRH plc. Na Slovensku sme vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Zaraďujeme sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny i celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorých pôsobíme. Prevádzkujeme cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodvou, ďalších 18 betonární a 3 štrkovne.

Sme najvýznamnejším výrobcom cementu a špeciálnych spojív na Slovensku.

So svetom okolo nás sme v každodennom kontakte. Prostredníctvom ciest, chodníkov, budov, škôl, reštaurácií, divadiel aj domovov, v ktorých ľudia žijú. Preto sa v podnikaní snažíme byť zodpovedným partnerom, aktívne rozvíjať dlhodobé vzťahy a podieľať sa na zlepšovaní podmienok života tam, kde pôsobíme.

Sme najvýznamnejším výrobcom cementu a špeciálnych spojív na Slovensku.

So svetom okolo nás sme v každodennom kontakte. Prostredníctvom ciest, chodníkov, budov, škôl, reštaurácií, divadiel aj domovov, v ktorých ľudia žijú. Preto sa v podnikaní snažíme byť zodpovedným partnerom, aktívne rozvíjať dlhodobé vzťahy a podieľať sa na zlepšovaní podmienok života tam, kde pôsobíme.

Máte pre nás
otázku?

 

    Máte pre nás otázku?