Máte nápad, ako zlepšiť život vo vašej obci? Prihláste ho do grantového programu Naša Turňa & Dvorníky 2023 a získajte naň finančnú podporu.

Obce Turňa nad Bodvou a Dvorníky – Včeláre v spolupráci s Danucem Slovensko a.s., pripravili tretí ročník grantového programu. Ten podporí projekty, ktoré skvalitňujú komunitný život obyvateľov týchto dvoch obcí. Detailné informácie k tomu, aké projekty budú podporené, kedy sa tak udeje a ako je potrebné postupovať nájdete v štatúte.

Prihlasovanie pre žiadateľov o grant je otvorené od 10. apríla do 1. mája 2023. Svoj nápad je potrebné prihlásiť cez formulár, ktorý nájdete na www.danucem.egrant.sk alebo prostredníctvom žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu grant@danucem.com. Viac informácií, ako aj štatút programu, nájdete na  www.danucemprekomunity.sk alebo www.turnanadbodvou.sk či www.dvornikyvcelare.sk. Vyhodnotenie podpory projektov bude vyhlásené do konca mája 2023.

Celková suma 5000 eur bude rozdelená medzi projekty oboch obcí tak, že v každej z nich budú rozdané granty v hodnote 2500 eur. Maximálna výška finančnej podpory pre jeden ocenený projekt je 2000 eur, pričom v prípade kvalitne vypracovaných žiadostí a perspektívnych projektov je možnosť dofinancovania z rozpočtu obcí.

Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie môžu prihlasovať najmä také projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít – napríklad vybavenie pre združenia, obnova športovísk alebo iných voľnočasových priestorov či environmentálne projekty. Preto ak viete, čo navyše by obyvatelia vašej obce uvítali, neváhajte tento plán prihlásiť.

Štatút grantového programu Naša Turňa & Dvorníky