Zástupcovia ocenených projektov prihlásených do druhého ročníka grantového programu si v októbri slávnostne prevzali diplomy priamo z rúk riaditeľa cementárne v Turni nad Bodvou, Attilu Schullera.

Angažovaní obyvatelia či občianske združenia a organizácie mali možnosť prihlásiť do druhého ročníka projekty, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu životu komunít. Následne zástupcovia spoločnosti Danucem vybrali 10 najlepších projektov. Celková suma 5000 eur bola rozdelená medzi projekty oboch obcí tak, že v každej z nich boli rozdané granty v hodnote 2500 eur.