Danucem s obcou Rohožník aj tento rok zorganizovali grantový program pre obyvateľov, ktorí majú záujem zveľaďovať svoje okolie a komunitný život.

Spoločne sa podarilo podporiť až 12 projektov, ktoré získali finančnú pomoc pre realizáciu.

Pri odovzdávaní certifikátov na obecnom úrade v Rohožníku bol prítomný aj Dušan Peičić, riaditeľ cementárne v Rohožníku a Peter Švaral, starosta obce. Obaja potvrdili dôležitosť spolupráce medzi firmou Danucem a obcou a následne odovzdali certifikáty prítomným výhercom grantu.

Jedným z nich bol aj Marek Kassay, ktorý sa zaoberá horskou cyklistikou v mene občianskeho združenia MTB Rohožník. „Sme taká skupina nadšencov horskej cyklistiky. Ťaháme do toho aj mladšie ročníky. Počuli sme, že tu bude aj pumptrack a možno aj na tom by sme chceli participovať.“ Tento rok využila skupina dotáciu na organizovanie prvého ročníka závodu pre deti s názvom Rohožnícka Bajkovačka. „Touto dotáciou sme zabezpečili súťaž pre deti. Boli tam aj sprievodné akcie ako slalom a ukážky zručností detí,“ doplnil Kassay.

Zuzana Kaňková získala dva granty. Jemná cesta je projekt, ktorý má pripraviť deti na čo najšetrnejší pohyb v prírode a jej spoznávanie. „Druhým projektom bol turnaj v Thajskom boxe za združenie bojových športov a sebaobrany, v ktorej sa nachádza viacero ďalších zložiek. Turnaj bol v auguste a zabezpečili sme aj predstavenie ostatných zložiek, kde vystupovali hlavne deti.“ Väčšia časť dotácie bola použitá na prenájom ringu a zabezpečenie ozvučenia.

Peter Švaral nakoniec poďakoval všetkým, ktorí podali žiadosť o grant. Občania boli podľa neho dostatočne zmobilizovaní a s počtom prihlásených projektov bol spokojný.

Zoznam projektov podporených z grantu Náš Rohožník 2021

Meno Organizácia Projekt
Zuzana Kaňková Bojové športy a sebaobrana Rohožník 3. ročník turnaja v Thajskom boxe
Marek Kassay MTB Rohožník Podpora mládeže v bike zručnostiach
Peter Varmuža DHZ Rohožník Historické hasičské prilby
Anna Chílová ZŠ Rohožník Včely nás učia – vytvorenie školského včelínu
Renáta Beňová Nordic Walking Rohožník Rohožnícka 12-ka
Zuzana Kaňková Jemná cesta Spoznávame prírodu jemnou cestou
Janette Rečná Obecná knižnica Rohožník Ralbošský antikvariát
Silvia Ftáčniková MŠ Školské námestie, Rohožník Realizácia zelene
Roman Rečný Spiduch-Z Ozvučenie pre Spiduch
Marián Krebs PZ Hôrka Oprava altánku na poľovníckej chate
Miriam Hassová RZ pri MŠ Rohožník Pocitový chodník
Monika Czeilingerová ZSS Rohožník Renovácia podlahy v spoločenskej miestnosti